PRESSE : Entretien donné par Yvan Benedetti à Nordfront (en français et en suédois)

Nous publions ci-dessous l’entrevue donnée par Yvan Benedetti à nos camarades nationalistes suédois du Mouvement de la Résistance Nordique (Nordfront), en Suédois puis en Français, à l’occasion de sa participation à leur démonstration lors de la Fête du Travail, le 1er mai dernier à Ludvika.

 

Nordfront har fått en exklusiv intervju med Yvan Benedetti som är ledare för Franska nationalistpartiet som besökte Motståndsrörelsens 1 maj-demonstration.

Nordiska motståndsrörelsen : Kära kamrater från Franska nationalistpartiet ! Kan ni berätta mer om er rörelse ?

Yvan Benedetti : Franska nationalistpartiet är en rörelse för att samla revolutionära aktivister som vill ställa saker och ting tillrätta i Frankrike. Vår rörelse föddes av tänkare så som Charles MaurrasEduard Drumon och Maurice Barrès, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den härrör även från Philippe Pétain.

Den är arvtagare till Blåskjortorna, en fransk rörelse från mellankrigstiden, sedan från Jeune Nation, från 1949 tills att den förbjöds 1958, och sedan från L’Œuvre Française från 1968 tills dess upplösning 2013.

Franska Nationalistpartiet, skapat 1983, återskapades 2015 omkring Pierre Sidos, tidigare revolutionär aktivist och grundare av French work, men återskapades även av Yvan Benedetti.

Med hotet om att vårt folk utrotas kämpar vi mot främlingsinvasionen genom att frambringa en fransk revolution och återgälda Frankrike till sitt folk och Europa till den vita rasen.

Kan ni berätta mer om situationen i ert land?

Som i varje europeiskt land står vi i Frankrike mot den djupa statens diktatur. Denna djupa stat och korrumperade polis styrs av oligarkiska och massmediala krafter som de senaste sextio åren handplockat nickedockorna som styr landet.

De har en kosmopolitisk ideologi och är under inflytande av judisk makt-rörelsen, som tjänar den internationella storfinansen och inte verkar för landets bästa.

Allting görs för att förstöra familjen speciellt genom aborter och homoäktenskap. De tar förstör vår självständighet genom Europeiska Unionen som är globalismens trojanska häst och de praktiserar folkmord genom främlingsinvasionen och understödjandet av stark salafistisk islam.

Tror ni att globalisterna kan besegras?

Systemet verkar allsmäktigt men det är en koloss med lerfötter. Det undermineras av enorma finansiella skuldberg som uppgår till 100 procent av BNP. Eftersom vårt samhälle är multietniskt och mångkulturellt blir det stora konflikter.

Motståndet som enbart utgjordes av att lägga sin röst i lådan tog sig skepnad i Front National och Le Pen-familjen och sådant motstånd har visat sina begränsningar. Speciellt sedan Marine Le Pen blev partiledare har Front National accelererat sin strävanden att bli en del av etablissemanget genom att ha en policy med avradikalisering.

Det är därför akut att skapa ett nationalistiskt alternativ till Front National. Det är viktigt att ha en revolutionär rörelse i oroliga tider. Nationalism går framåt över hela världen och speciellt i Europa där människor vill återvända till sin nationella identitet.

Kommunismens, materialismens och konsumtionssamhällets sammanbrott ger sig uttryck i gulavästarna-rörelsen och vi proklamerar att vi kommer att införa en nationell revolution för fosterlandet och mot Europeiska Unionen och globalism.

Kan ni berätta varför ni reste till Sverige för att delta i 1 maj-demonstrationen?

Kampen idag är total och global. Migranterna som anländer i Sofia, Aten eller Rom kan mycket väl nästa vecka träffas i Paris, Stockholm eller Malmö. Vågorna av migranter anländer till varje nation i Europa. De krafter som förstör nationsgränserna arbetar över hela Europa.

Vi kan exempelvis finna den judiske agenten Henri Levy i alla Europeiska huvudstäder som Kiev, Madrid och Köpenhamn så fort ett val närmar sig. Vi finner George Soros och hans Open Society Foundation som ligger bakom så kallade color revolutions och sponsring av kulturmarxism. Vårt deltagande i 1 maj-demonstrationen bygger och stärker banden mellan de som bekämpar dessa globalistiska krafter.

Dessutom är nationalister i fronten i kampen för sina respektive folk. Det är viktigt att starka band knyts så att historiska konflikter mellan europeiska nationer inte kan återupprepas. Alla krig i Europa har tjänat globalisterna. Alla territoriella problem måste lösas det diplomati mellan nationalister.

Vad är era tankar om Nordiska motståndsrörelsen?

Motståndsrörelsen är en kraft som inte gör några eftergifter till det rådande systemet. Den är radikal men inte karikatyrmässig. Den har solida referenser och trots att den kämpar för att försvara Norden så upprätthåller organisationen starka band till andra organisationer i Europa.

Organisationens revolutionära hållning får er att precis som oss utsättas för stark repression från de kosmopolitiska makthavarna. Det är i solidaritetens tecken som vi  besöker er denna 1 maj.

De franska och svenska nationella måste stå skuldra vid skuldra i samma skyttegrav, i samma krig, och kämpa mot våra gemensamma fiender: globalism, judisk makt-rörelsen, massinvandring, defaitism, kulturdöd och dålig moral.

Är det något särskilt som ni tänkt att göra under er vistelse?

Förutom att ta del av intryck från ert vackra land, så vill bygga starka band mellan kamrater från två olika länder. En delegation från er rörelse besökte ett av våra gulavästarna-möten och rapporterade om situationen i Frankrike. På samma vis kommer vi att förklara för fransmännen om situationen i Frankrike och om er kamp.

Är det något som ni vill hälsa våra läsare?

Det arrangeras konferenser och möten titt som tätt i Frankrike. Och nordiska kamrater är alltid välkomna att besöka oss!

Source : Nordfront


Traduction française :

Mouvement de la Résistance Nordique : Chers camarades du PNF ! Pourriez-vous nous parler de votre mouvement ?

Yvan Benedetti : « Les nationalistes » est une organisation regroupant les militants révolutionnaires qui souhaitent restaurer la France. Notre mouvement est né de la pensée de Charles Maurras, Edouard Drumont et Maurice Barrès, à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle. Il est l’héritier de la Révolution nationale du maréchal Pétain. Héritier du mouvement franciste, les « chemises bleues » de l’entre-deux-guerres. Puis de Jeune Nation, de 1949 à son interdiction en 1958. Et enfin de l’Œuvre française de 1968 à sa dissolution en 2013. Le Parti Nationaliste Français, créé en 1983, a été refondée en 2015 autour de Pierre Sidos, militant nationaliste de longue date et fondateur de l’Œuvre française, ainsi que d’Yvan Benedetti, dernier président de celle-ci. Face à la menace de génocide de notre peuple par une invasion et une colonisation inédites dans notre histoire, nous nous battons pour faire triompher la Révolution nationale qui ramènera la France à son peuple et l’Europe à sa race.

Pourriez-vous décrire la situation dans votre pays ?

Comme dans tous les pays d’Europe, nous sommes confrontés à une dictature d’un État profond. Cet Etat profond et policier est constitué d’un pouvoir oligarchique, médiatique et « enarchique », nom de l’école qui forme depuis 60 ans tous les hauts fonctionnaires en France. Sous l’influence de l’idéologie cosmopolite et du judaïsme politique, le gouvernement mène une politique qui sert les intérêts de la finance internationale contre les intérêts du peuple et de la communauté nationale. Tout est mis en œuvre pour détruire la famille, notamment à travers l’avortement généralisé et le mariage homosexuel ; détruire notre souveraineté à travers le grand ensemble de l’Union européenne qui est le cheval de Troie du mondialisme ; et pratique le génocide ethnique par le biais d’une invasion migratoire et du développement d’un très strict islam salafiste.

Pensez-vous que le mondialisme peut être détruit ?

Le système semble tout-puissant mais c’est un colosse aux pieds d’argile. Il est miné par une énorme dette financière près d’atteindre 100% du PIB. Notre société parce qu’elle est multiculturelle et multiethnique est une source de conflits. La résistance qui était purement électorale et qui tournait autour du Front national de la famille Le Pen a montré toutes ses limites. Surtout depuis que Marine Le Pen est devenue présidente du Front national, et qu’elle a accéléré le processus d’adhésion au système avec une politique de « dédiabolisation ». Il est donc urgent de créer une alternative nationaliste au Front national. Cette minorité doit être révolutionnaire car nous sommes à nouveau confrontés à une période de grands troubles, comme en témoigne la révolte des Gilets jaunes. Le nationalisme progresse partout dans le monde et particulièrement en Europe où les peuples veulent retrouver leur identité. Après l’effondrement du communisme et l’effondrement de la société matérialiste et consumériste exprimé par cette révolte des Gilets jaunes, nous proclamons que l’espoir est nationaliste et triomphera du cosmopolitisme, en imposant la Révolution nationale pour rétablir le Travail contre la spéculation, la Famille contre les LGBT et le transhumanisme, et la Patrie contre l’Union européenne et le mondialisme.

Dites-nous pourquoi vous venez en Suède pour assister à la démonstration du 1er mai ?

La lutte est aujourd’hui totale et globale. Le migrant qui arrive à Sofia, Athènes ou Rome peut très bien se retrouver une semaine plus tard à Paris, Stockholm ou Malmoe. Les vagues d’immigration n’épargnent aucune nation en Europe. Les forces de la décadence et de la destruction des corps nationaux sont à l’œuvre dans toute l’Europe. On retrouve par exemple l’agent du judaïsme politique Bernard Henri Levy dans toutes les capitales européennes comme Kiev, Madrid ou Copenhague dès qu’une élection se présente. Nous retrouvons Soros et son « Open society » derrière toutes les révolutions colorées et les groupements subversifs tels que les Femens. Notre participation à la manifestation du 1er mai vise à établir et renforcer des liens contre ces forces mondialistes.

De plus, les nationalistes sont à l’avant-garde de leurs peuples respectifs. Il est important de forger des liens solides afin que les conflits d’hier entre les nations européennes ne puissent plus se reproduire. Toutes les guerres en Europe ont profité aux mondialistes. Tous les conflits territoriaux peuvent et doivent être réglés par la diplomatie entre nationalistes.

Que pensez-vous du Mouvement de la Résistance Nordique ?

Le MRN est un mouvement qui ne fait aucune concession au système en place. Il est radical mais ne sombre pas dans la caricature. Il a de solides références et avec son désir de défendre la culture nordique, il entretient également des relations étroites avec d’autres organisations nationalistes en Europe. Ses positions révolutionnaires lui font subir, comme nous, une répression très dure de la part des autorités cosmopolites. C’est en signe de solidarité et de soutien que nous sommes présents ce 1er mai parmi vous. Les nationalistes suédois et français sont épaule contre épaule dans la même tranchée au front pour lutter contre nos ennemis communs : mondialisme, judaïsme politique, immigration, perte de la foi, perte de nos traditions, morales douteuses…

Source : Jeune Nation

Voir aussi :

VIDÉO : Discours d’Yvan Benedetti le 1er mai à Ludvika (Suède)